Center for Medical Technology Innovation

Leczenie uzależnienia od leków

Jeśli chodzi o leczenie uzależnienia od leków będzie ono przebiegać podobnie jak leczenie uzależnienia od alkoholu i może być prowadzone w takich samych ośrodkach. Leczenie musi być jednak nieco inaczej przygotowane, gdyż usuwanie leków z organizmu trwa dłużej niż usuwanie alkoholu. Poza tym trzeba sobie uświadomić wiele kwestii związanych z naszym myśleniem i często...

Center for Medical Technology Innovation

Jak wychodzi się z uzależnienia od BZD?

Osoby uzależnione od BDZ dzieli się zazwyczaj na trzy grupy. W przypadku pierwszej z nich mamy do czynienia z osobami, które nawet nie przez miesiące, ale przez lata przyjmują dawki terapeutyczne. W zdecydowanej większości przypadków są to osoby, które sięgają po BDZ o działaniu nasennym, decyzja o przyjmowaniu ich jest przy tym efektem konsultacji z lekarzem. Kolejna grupa jest...

Center for Medical Technology Innovation

Problem leczenia lekomanii

U podłoża lekomanii leży zazwyczaj samo leczenie. We współczesnym świecie człowiek mierzy się non stop z problemami natury fizycznej i psychicznej, a zmuszony jest do prezentowania się non stop w najlepszej formie. Próba osiągnięcia komfortu psychicznego podejmowana jest po linii najmniejszego oporu, czyli z wykorzystaniem farmakologii. Ból, niepokój czy zmęczenie zwalczane są za...