Kiedy nadużywanie substancji wpływa na Twoje życie i ludzi, na których Ci zależy, nadszedł czas, aby szukać profesjonalnej pomocy. Możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem ponownie z pomocą profesjonalistów leczenia uzależnień. A wybór ośrodka odwykowego dla osób nadużywających substancji daje Ci możliwość uzyskania pomocy w środowisku leczniczym, pomyślnego powrotu do zdrowia i prowadzenia produktywnego życia.

Co to jest odwyk dla osób nadużywających substancji?

Odwyk od nadużywania substancji jest centrum leczenia, gdzie ludzie walczący z nadużywaniem substancji, zwłaszcza uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, mogą uzyskać pomoc. Pamiętaj, jeśli ty lub twój bliski zmaga się z nadużywaniem substancji, to nie jest koniec świata. Uzależnienie od substancji nie jest wyrokiem śmierci. Ośrodek odwykowy dla osób uzależnionych od substancji pomoże Ci w walce z uzależnieniem aż do pełnego wyzdrowienia.

Co jest leczone w ośrodku odwykowym dla osób uzależnionych od substancji?

Ośrodek odwykowy dla osób nadużywających substancji to specjalne miejsce dla pacjentów, którzy szukają pozytywnych zmian w swoim życiu i chcą zmienić swoje uzależniające zachowania. Idealnie, celem obiektu jest, aby dać pacjentom lekcje na temat zdrowych umiejętności radzenia sobie, regulacji emocjonalnej, strategii odmowy narkotyków i kontroli impulsów. Ma to na celu zapewnienie, że z czasem nie dojdzie do nawrotu choroby.

Ośrodki te mogą być niezwykle pomocne dla osób, które chcą przezwyciężyć zaburzenia związane z używaniem substancji. Istnieje jednak wiele z nich, w zależności od preferowanej specjalizacji. Niektóre ośrodki specjalizują się w pomocy pacjentom, którzy mają specyficzne uzależnienie od narkotyków. Niektóre pomagają osobom w określonym wieku lub płci, aby pacjenci czuli się komfortowo w ośrodku.

Istnieją stacjonarne i ambulatoryjne zakłady odwykowe, zbyt, podczas gdy inne zapewniają szerszy zakres usług odzyskiwania i uzależnienia.

Dla stacjonarnych programów odwykowych, są one związane z oferowaniem opieki mieszkaniowej z personelem. Zasadniczo, ośrodki te obsługują różne potrzeby swoich pacjentów, w tym zakwaterowanie, terapię uzależnień, jedzenie, leki i specjalistyczną opiekę. Rozważ stacjonarny program odwykowy, jeśli zmagasz się z nadużywaniem substancji przez długi okres lub zbyt często wracasz do nałogu.

Z drugiej strony, ambulatoryjne programy odwykowe oferują podobne usługi jak stacjonarne ośrodki odwykowe, ale różnica polega na tym, że pacjenci nie pozostają w ośrodku.

Leczenie ambulatoryjne pozwala ludziom pozostać w swoim sąsiedztwie, kontynuować pracę i pozostać w domu. Unikalne rodzaje programów ambulatoryjnych zapewniają wiele usług terapeutycznych, takich jak wsparcie rówieśników, terapie indywidualne i grupowe, edukacja, programy wsparcia i zarządzanie lekami.

Generalnie jednak, ośrodek odwykowy zajmujący się nadużywaniem substancji prowadzi określony proces przyjmowania, detoksykacji, terapii uzależnień (inaczej zwanej rehabilitacją) i powrotu do zdrowia po leczeniu.

Znalezienie odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień od substancji

Istnieje wiele programów dostępnych do zarządzania narkotyków innych zaburzeń związanych z używaniem substancji. Jednak indywidualne potrzeby, obawy i trudności w zarządzaniu dostępnych opcji leczenia może być przeszkodą w uzyskaniu pomocy.

Przygotowując serię pytań do specjalisty odwyku nadużywania substancji może pomóc dokonać mądrego wyboru i wprowadzić idealny program leczenia. National Institute on Drug Abuse sugeruje, że przy podejmowaniu leczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Unikalne plany leczenia Czas trwania programu Zindywidualizowana opieka Praktyki oparte na dowodach naukowych Akredytacje i certyfikaty programu odwykowego Ciągłe ponowne oceny strategii leczenia Stosunek liczby personelu do liczby pacjentów Planowanie profilaktyki po zakończeniu leczenia Odległość od domu, przyjaciół i rodziny Doświadczenie i wiedza fachowa członków personelu w leczeniu konkretnego uzależnienia Personel z imponującą wrażliwością kulturową Zasady odwiedzin w ośrodku leczenia