Terapia uzależnień od narkotyków jest ważną częścią leczenia uzależnienia od narkotyków. Jest ona nastawiona na pomoc uzależnionym w zrozumieniu ich wyzwalaczy i sposobów radzenia sobie z nimi. Bez tej terapii, nawroty byłyby potencjalnie bardziej powszechne u powracających do zdrowia uzależnionych.

Istnieje wiele rodzajów terapii uzależnienia od narkotyków, a każdy z nich ma swoje podstawowe zalety. Rodzaj terapii, którą otrzymujesz podczas leczenia uzależnienia, zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i oceny Twojego uzależnienia.

Niezależnie od rodzaju terapii uzależnień, w której bierzesz udział, cel końcowy jest taki sam - nauczyć się prawidłowych umiejętności radzenia sobie, które pomogą Ci uzyskać i utrzymać trzeźwość.

Co to jest uzależnienie?

Według Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Uzależnień (ASAM), "Uzależnienie jest pierwotną, przewlekłą chorobą mózgu związaną z nagrodą, motywacją, pamięcią i powiązanymi obwodami".

Innymi słowy, uzależnienie jest chorobą mózgu charakteryzującą się niekontrolowanym używaniem substancji pomimo jej szkodliwych skutków. Uzależnienie nieuchronnie prowadzi do degeneracji behawioralnej, psychologicznej i fizycznej.

Różne rodzaje terapii uzależnień od narkotyków

  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest psychoterapią, która działa w oparciu o założenie, że negatywne emocje (depresja i lęk), a także zachowania niedostosowane, są związane z myślami danej osoby.

Ta terapia uzależnienia od narkotyków koncentruje się na pomocy uzależnionym w rozpoznaniu, jak ich procesy myślowe wpływają na nich. Uczą się także kontrolować negatywne emocje i sytuacje, które mogą wywołać nawrót choroby.

Istnieją dwa główne aspekty CBT - analiza funkcjonalna i trening umiejętności. Analiza funkcjonalna uczy osoby uzależnionej rozpoznawania ryzykownych sytuacji i emocji, które mogą wywołać nawrót.

Trening umiejętności wyposaża ją w umiejętności radzenia sobie ze szkodliwymi sytuacjami i emocjami. Prawie wszystkie inne rodzaje terapii uzależnienia od narkotyków opierają się na fundamencie CBT.

  • Motivational Interviewing (MI)

Motivational Interviewing to terapia skoncentrowana na pacjencie, oparta na założeniu, że jednostki są w stanie same dokonywać wyborów. Stosuje się ją szczególnie w pracy z pacjentem, który nie reaguje prawidłowo na motywację zewnętrzną.

Innymi słowy, terapeuta prowadzi pacjenta przez proces, który pomaga mu rozwinąć motywację. Jest to bardzo skuteczna terapia uzależnienia od narkotyków z dwóch powodów. Po pierwsze, motywacja wewnętrzna jest bardziej skuteczna w utrzymaniu pacjenta w spójności. Po drugie, daje pacjentowi pozory kontroli nad swoim życiem.

  • Zarządzanie warunkowe (CM)

Terapia zarządzania warunkowego jest terapią uzależnienia od narkotyków opartą na systemie nagród i jest stosowana w celu utrzymania trzeźwości. Ludzie otrzymują nagrody, gdy przyjmują dobre zachowania lub trafiają na pewne kamienie milowe w ich podróży trzeźwości. Nagrodami w contingency management mogą być pieniądze, karty podarunkowe lub bony.

Co zadziwiające, ludzki mózg jest tak skonstruowany, że powtarza wszystkie pozytywnie wzmocnione zachowania. Na przykład, dzieci często powtarzają czynności, za które otrzymują nagrody.

Powtarzanie pozytywnych wzmocnień pomaga uzależnionym nauczyć się nowych nawyków, dzięki czemu prawdopodobieństwo nawrotu jest mniejsze. Dlatego właśnie CM jest szczególnie skuteczna w zapobieganiu nawrotom i niepełnemu leczeniu.

  • Racjonalna terapia behawioralno-emotywna (REBT)

Wszystkie rodzaje terapii uzależnienia od narkotyków uczą umiejętności radzenia sobie z problemami. Jednak REBT pomaga osobom uzależnionym lepiej zrozumieć swoje uzależnienie. Wykorzystuje ona prostą ścieżkę łączącą sytuacje, negatywne myśli i negatywne działania.

Uczy również osobę kontrolowania swoich myśli, nawet jeśli znajduje się ona w ryzykownych sytuacjach. Ideą REBT jest kontrolowanie negatywnych zachowań poprzez sprawdzanie, jak dana osoba postrzega sytuację, w której się znajduje.

  • Dialektyczna terapia behawioralna (DBT)

DBT atakuje potencjalne nawroty poprzez wyposażenie osoby w zdrowe umiejętności radzenia sobie z problemami. Ponowna integracja społeczna po leczeniu może być przytłaczająca. Bez amortyzującego wpływu kontrolowanego środowiska, powracający do zdrowia uzależniony może mieć trudności z radzeniem sobie z wyzwalaczami. DBT uczy ich umiejętności, które pomogą im radzić sobie z tymi uczuciami.

  • Model matrycowy

Model matrycowy jest bardziej jak połączenie wszystkich terapii wymienionych powyżej. Tutaj osoba uczy się, jak reagować na sytuacje, radzić sobie i motywować się, aby pozostać trzeźwym.

Rodzaje terapii uzależnienia od narkotyków po odwyku

  • Programy po odwyku

Anonimowi Alkoholicy, SMART i Anonimowi Narkomani to programy po odwyku, które pomagają uzależnionym pozostać wiernym swoim celom i znaleźć motywację.

  • Model Matrycy

Model matrycy może być również stosowany po odwyku, aby wzmocnić umiejętności radzenia sobie z nałogiem u powracających do zdrowia uzależnionych. Jest on połączeniem innych rodzajów terapii i koncentruje się na nauczaniu dobrych zachowań, nagradzaniu ich i motywowaniu.

Uzyskanie pomocy w uzależnieniu w Grace Recovery

Grace Recovery to ośrodek odwykowy znajdujący się w Los Angeles w Kalifornii. Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień od substancji i oferujemy kilka programów, w tym terapię uzależnień od narkotyków. Skontaktuj się z nami już dziś; pozwól nam pomóc Ci z Twoim uzależnieniem!