benzodiazepinyBenzodiazepiny to leki, które mają działanie uspokajające, nasenne i zapobiegają drgawkom. W bardzo krótkim czasie po tym jak pojawiły się na rynku stały się lekami, które były masowo przepisywane i powoli wyparły ze sprzedaży popularne przed laty barbiturany. Dużo osób zaczęło przyjmować je w celach rekreacyjnych. Z czasem okazało się, że ich przyjmowanie w dużych ilościach prowadzi do trudności w zaprzestaniu. Badania wykazują, że u osób, które odstawiają takie leki pojawiają się charakterystyczne objawy odstawienne co w dużej mierze pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z uzależnieniami. Wyraźnie pokazuje to, że można się uzależnić zarówno od dużych jak i małych dawek, które będą systematycznie przyjmowane. Gdy okazało się, że leki z tej grypy mają działanie uzależniające pojawiło się dla lekarzy wskazanie, by dawać ten lek tylko w dawkach krótkoterminowych oraz w minimalnych możliwych dawkach. Wszystkie pochodne benzodiazepiny okazują się bowiem uzależniające.

W tej chwili badania pokazują, że leki z tej grupy w Stanach Zjednoczonych okazują się najczęściej uzależniającymi i najczęściej stosowanymi lekami uspokajającymi. Ogólnie stosuje się je u 90% leczonych szpitalnie z powodu chorób o somatycznym charakterze. Poza tym benzodiazepina jest bardzo często stosowana w różnorakich stanach nerwowych, lękowych przy zaburzeniach snu czy majaczeniu. Stosuje się ja także w przypadku problemów z padaczką i zabiegach diagnostycznych ginekologicznych oraz chirurgicznych. Benzodiazepiny są wskazane u chorych: - z problemami z lękiem po panicznym charakterze - starszych, którzy mają objawy lękowe w przebiegu schorzeń somatycznych - z problemami o charakterze padaczki - gdy pojawiają się stany spastyczne mięśni - gdy mają problemy ze snem - gdy są objawy wracających dysforii

Uzależnienie od tych środków staje się zjawiskiem o powszechnym charakterze. Szczególnie w dużych krajach uprzemysłowionych jest to najczęściej występujące uzależnienie po nikotynie, alkoholu oraz kannabinolach. Wystarczy tylko kilka miesięcy przyjmowania niewielkich dawek, aby rozwinęło się uzależnienie.

Dlatego lekarz zanim przepisze ten środek powinien być niezwykle ostrożny i przeprowadzić wywiad z pacjentem. Ryzyko uzależnienia będzie większe u osób:

- mających problem z nerwicą, stanami lekowymi i depresyjnymi

- uzależnionych już od innych substancji np. alkoholu

- kobiet w wieku między 40 a 45 lat.

- samotnych bez wsparcia innych.

Na takie leki szczególnie powinny uważać osoby, która używają alkohol w nadmiernej ilości, gdyż przy nim również kontrola przyjmowania tych leków może stać się utrudniona. Podobnie nadmierną ilość tych leków bardzo często przyjmują osoby, które mają problemy również z narkotykami. Bardzo często osoby te zgłaszają się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, aby poprosić o recepty na leki z grupy BDZ Wśród najczęściej wykorzystywanych benzodiazepin mamy: Przeciw lękowe Alprazolam (Afobam, Xanax), Bromazepam (Lexomil, Lexotan), Chlordiaze-poxide (Elenium), Clobazam (Urbanyl), Clorazepate dipotassium (Cloranxen, TranxenfTrarodlium), Diazepam (Relanium), Lorazeparti (Lorafen, Temesta), Medazegam (Rudotel), Oxazepam (Noctazepam), Prazepam (Demetrin). Nasenne i uspokajające Estazolam, Flunitrazepam (Rohypnol), Flurazepam, Loprazołam, Lormetazepam (Noctofer), Midazolam (Dormicum), Nitrazepam (Mogadon), Temazepam (Signopam). Środki te dzielimy na te, które działają krótko oraz działające długotrwale: